Wyszukiwanie zaawansowane Wyszukiwanie zaawansowane
463

JONSTON - SYNTAGMA UNIVERSAE MEDICINAE PRACTICAE Wrocław 1673

add Twoja notatka 
Opis pozycji

JONSTON Jan

SYNTAGMA UNIVERSAE MEDICINAE PRACTICAE

Vratislaviae[Wrocław] Typis Joannis Nisi, Jenae. 1673; portret autora, 23 k., str. 1111 stron, (1); format: 11x 17,5 cm

Pierwsze wydanie, przez Estreichera notowane tylko w Bibliotece Jagiellońskiej, pozycja została przez niego opisana następująco „ 8ce, kart 21, str. 1111. (Na końcu:) Jenae, typis Johannis Nisi Anno MDCLXXIII. Dedykacya Praesuli, Consulibus Vratislaviensis Reipubl. patribus Obejmuje: Pars I: Hygienes Pars II: Theraupetices (str. 161). Pars III: Nosocomices (str 499), Kończy dzieło Liber VII: De morbis puerorum Na str 556—8 jest de porrigine et plica. Tu wyrażając się o leczeniu pliki powiada: per colatorium stramineum in alveum. quam nostri Süsse Bier vocant. Uważał się więc za niemca lubo pisał się Polonus. „

Bardzo rzadkie dzieło będące podsumowaniem całego medycznego dorobku autora, występujące o wiele rzadziej, od najbardziej znanego dzieła medycznego „Idea universae Medicinae practicae”, w przeciwieństwie od innych sztandarowych pozycji, tego autora, nie potrafiłem znaleźć innych egzemplarzy tego dzieła w handlu, obecnie, czy też w przeszłości.

Zawartość: Rebus Non Naturalibus Seu Diatetica; De Reum Non Naturalium Usu, Seu Methodo Tuendae Sanitatis; THERAPEUTICES: Pathologia, Seu Affectuum Corporis Humani Praeter Narturam; Semiotica Seu cognitione Affectuum; Methodo Affectibus Praeternaturalibus Medendi; Materia Auxiliorum, Seu , De Medicamentis; Primis Affectuum Differentiis. NOSOCOMICES: Morbis Externis; Morbis Medii Ventris; Mobis Infimi Ventris; Morbus Venenatis; Morbus Puerorum.

Jan Jonston (ur. 3 września 1603 w Szamotułach , zm. 8 czerwca 1675 w Składowicach) – polski przyrodoznawca, syn szkockiego imigranta, który uciekł przed prześladowaniami, , historyk, filozof, pedagog, lekarz, pisarz medyczny i przyrodniczy; swoje prace publikował jako Joannes Jonstonus. Europejską rangę naukową zyskał jako autor prac z dziedziny historii naturalnej, a jego dzieła były tłumaczone i wielokrotnie wznawiane.

Od 1611 uczył się przez trzy lata w szkole braci czeskich w Ostrogu , skąd przeniósł się do gimnazjum ewangelickiego w Bytomiu Odrzańskim tach 1616–1617. Kontynuował naukę w gimnazjum w Toruniu (1619–1623), skąd wyniósł doskonałą znajomość języka hebrajskiego. W latach 1623–1625 studiował w Szkocji język hebrajski, filozofię i teologię. Osiadł w Lesznie gdzie pracował jako nauczyciel prywatny oraz gimnazjalny. Następnie wiele podróżował po Europie (Włochy, Francja) i doskonalił swoje wykształcenie we Frankfurcie nad Odrą, Lipsku, Wittenberdze, Berlinie, Groningen, Franeker (od 1629 studia medyczne), Lejdzie (1630, 1632–1633), Londynie (1631) i Cambridge (1631, 1634).

Powrócił do Leszna w 1632, wkrótce został lekarzem nadwornym wojewodzica Bogusława Leszczyńskiego oraz lekarzem miejskim miasta Leszna (nosił oficjalny tytuł Archiater et Civitatis Lesnensis Physicus Ordinarius).

Jonston stworzył wybitne dzieła typu encyklopedycznego. Zgłębiał filozofię, teologię oraz nauki przyrodnicze – szczególne zasługi ma w dziedzinie entomologii, botaniki i ornitologii. W roku 1632 uzyskał doktorat z medycyny na uniwersytecie w Lejdzie i Cambridge. Jego osiągnięcia badawcze znalazły uznanie i otrzymał propozycje objęcia katedr na kilku uniwersytetach, ale żadnej nie przyjął.

Jonston był pierwszym polskim autorem, którego praca była popularyzowana w Japonii.

W 1662 opublikował Dendrographias sive historiae naturalis de arboribus et fructibus tam nostri, quam peregrini orbis libri decem figuris aeneis adornati – pierwszą na świecie monografię dendronologiczną.

W 1637 roku poślubił Krystynę, córkę Samuela Hortensiusa, aptekarza ze Wschowy, a po jej śmierci (zm. 12 lipca 1637) w roku 1638 poślubił Annę Rozynę, córkę lekarza królewskiego Mateusza Vechnera (1587–1630), także ze Wschowy. Z tego małżeństwa urodziła się czwórka dzieci (Mateusz, Jan, Anna Maria, Anna Regina), ale tylko Anna Regina przeżyła rodziców. Była żoną wrocławskiego patrycjusza Samuela von Schaff.

Pisał po łacinie, ale pomimo obcego pochodzenia uważał się zawsze za Polaka. Pisał o sobie "Polonus" lub "Scoto-Polonus". W czasie najazdu szwedzkiego w 1656 przeniósł się do swojego majątku w Składowicach koło Lubina. Tam też zmarł 8 czerwca 1675; jego zwłoki kilka miesięcy później przewieziono do Leszna.

Jonson był człowiekiem epoki baroku – wszechstronnie wykształconym, władającym 15 językami. Wydał wiele dzieł przyrodniczych i medycznych, pisanych wyłącznie po łacinie. Najważniejszą pracą było wydanie w Amsterdamie w 1644 roku dzieła medyczne pt. Idea universae medicinae (Ogólne zagadnienia praktycznej medycyny). Zajmował się anatomią, fizjologią, patologią i terapią. Odznaczał się niezwykłą płodnością literacką, wszechstronnym oczytaniem we wszystkich gałęziach wiedzy. Jego dzieła: Johani Jonstoni naturae constantia oraz Dendrographia były wielokrotnie wydawane, komentowane i niezwykle cenione w ówczesnym świecie naukowym. Uważa się, że prace Jonstona miały wpływ na filozoficzne poglądy Spinozy.

TWARDA OPRAWA PERGAMINOWA Z EPOKI Z TYTUŁEM WPISANYM INKAUSTEM NA GRZBIECIE

Stan DB/ zabrudzenia i drobne peknięcia oprawy, papier z charakterystycznymi rdzawymi przebarwieniami

Aukcja
Grudniowa aukcja książek i starodruków
gavel
Data
04 grudnia 2022 CET/Warsaw
date_range
Cena wywoławcza
1 377 EUR
Cena sprzedaży
brak ofert
Wyświetleń: 61 | Ulubione: 0
Aukcja

Antykwariat Sobieski

Grudniowa aukcja książek i starodruków
Data
04 grudnia 2022 CET/Warsaw
Przebieg licytacji

Licytowane będą wszystkie pozycje

Opłata aukcyjna
10.00%
OneBid nie pobiera dodatkowych opłat za licytację.
Podbicia
  1
  > 10
  200
  > 20
  500
  > 50
  1 000
  > 100
  2 000
  > 200
  5 000
  > 500
  10 000
  > 1 000
  20 000
  > 2 000
  50 000
  > 5 000
  100 000
  > 10 000
 
Regulamin
 1. Organizatorem aukcji są Antykwariat Sobieski, Paweł Kołata, NIP 618-185-33-69 oraz Antykwariat Sobieski, Justyna Kołata, NIP NIP: 6181939059
 2. Ceny podane w katalogu są cenami wywołania (w PLN). Ceną nabycia jest cena wylicytowana, do której Organizatorzy doliczą 10% opłaty organizacyjnej.
 3. W aukcji można wziąć udział przez Internet po uprzednim zarejestrowaniu się i zapoznaniu z zasadami i techniką licytacji
 4. W aukcji można uczestniczyć również w sposób tradycyjny, poprzez wysłanie pisemnego zamówienia pocztą mailową lub tradycyjną najpóźniej na 24 godz. przed rozpoczęciem licytacji online. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za właściwą realizację zleceń pisemnych, które napłynęły po tym terminie. W zamówieniu prosimy podać numer pozycji, nazwisko autora, pierwsze wyrazy tytułu oraz najwyższą oferowaną cenę (limit). Niezbędne jest podanie dokładnych danych identyfikacyjnych (adresu, NIP-u i numeru telefonu) przez osoby lub instytucje składające zamówienie, a tak-że złożenie odręcznego podpisu. W imieniu osób i instytucji składających zamówienie licytację przeprowadzą Organizatorzy, przy zachowaniu zasady stopniowego wykorzystania limitu, w zależności od przebiegu licytacji, przebijając rywali o jedno postąpienie aukcyjne. Treść zamówienia pozostanie informacją poufną.
 5. Zgodnie z systemem aukcyjnym, zamówienia złożone przez portal onebid.pl oraz pocztą tradycyjną będą uwzględniane w trakcie trwania licytacji i od razu pojawiają się na ekranie. W ten sposób uzyskana suma stanowić będzie cenę wywoławczą dla aukcji online, w przypadku odnotowania kilku zamówień na jedną pozycję, licytacja rozpocznie się od przedostatniego pod względem wysokości limitu powiększonego o jedno postąpienie.
 6. Zamówienia prosimy kierować na adres: ANTYKWARIAT SOBIESKI , Saczyn 53a, 62-872 Godziesze
 7. Zamówienia przyjmujemy również pocztą elektroniczną, , e-mail: [email protected]
 8. Informacji przed aukcją udzielamy od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-20.00; w soboty do godz. 15.00 pod numerem telefonu: 609 772 993 lub pocztą elektroniczną [email protected]
 9. Zakupione obiekty zostaną wysłane po uprzednim uiszczeniu całości należności oraz kosztów wysyłki i dopełnieniu niezbędnych formalności wymaganych prawem [patrz pkt 21]. Instytucjom państwowym wysyłamy obiekty wraz z fakturą przelewową.
 10. Prosimy o przestrzeganie 7-dniowego terminu płatności od daty otrzymania rachunku za zakupione pozycje. Po tym terminie naliczane będą ustawowe odsetki.
 11. Zakupione obiekty zostaną wysłane po uprzednim uiszczeniu całości należności oraz kosztów wysyłki. Instytucjom państwowym wysyłamy obiekty wraz z fakturą przelewową.
 12. Koszty wysyłki krajowej wynoszą 15 zł – kurier DHL. W przypadku Klientów zamieszkujących za granicą, prosimy o wcześniejszy kontakt celem ustalenia indywidualnych kosztów dostawy.
 13. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wykluczenia z aukcji osób, które nie wywiązują się z przyjętych zobowiązań.
 14. Biblioteka Narodowa, Biblioteka Jagiellońska, Muzeum Narodowe oraz inne muzea rejestrowane korzystają z prawa pierwokupu po wylicytowanych cenach (Dz. U. 1996 Nr 5 poz. 24 ustawa z dnia 21 listopada 1996 r.).
 15. Nabywca może w terminie 14 dni od dnia aukcji odstąpić od umowy kupna w przypadku, gdy opis katalogowy pozycji w sposób ewidentny odbiega od stanu fizycznego. W sprawach spornych roszczenia nabywcy zostaną uwzględnione po dostarczeniu przez niego wiarogodnej ekspertyzy w tym terminie.
 16. Organizatorzy  nie ponoszą odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne oraz wady prawne zakupionych obiektów.
 17. Organizatorzy  mają  prawo do wycofania obiektów z licytacji bez podania przyczyny.
 18. Organizatorzy, w uzasadnionych przypadkach, mają prawo do przerwania lub anulowania licytacji.
 19. Zasady wywozu materiałów bibliotecznych za granicę reguluje ustawa z dn. 18 marca 2010 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
 20. Uczestnik aukcji wyraża zgodę na otrzymywanie, w tym pocztą elektroniczną, sms-em korespondencji dot. realizacji zamówienia [patrz pkt. 24].
 21. W przypadku transakcji na kwotę powyżej 10 tys. zł (po uwzględnieniu ceny wraz z opłatą organizacyjną i kosztami dostawy), Uczestnik aukcji jest zobowiązany do przekazania Organizatorom danych osobowych. Antykwariat przypomina, że zgodnie z obowiązującymi przepisami jest zobowiązany do zbierania danych osobowych tych klientów oraz prowadzenia Księgi ewidencyjnej zabytków.
 22. Moment sprzedaży obiektów przypada na moment uiszczenia ceny.
 23. Antykwariat może wstrzymać realizację zamówienia zakupionych obiektów do czasu dopełnienia niezbędnych formalności wymaganych prawem [patrz pkt 19 i/lub 21], pomimo uiszczenia przez Kupującego całości należności oraz kosztów wysyłki.
 24. Dane uczestników aukcji będą przetwarzane tylko i wyłącznie dla celów realizacji zamówienia, na zasadach analogicznych jak obowiązujące na stronie Antykwariatu Sobieski, tj. https://antyksobieski.pl/webpage/regulamin.html
 25. Antykwariat może wysyłać do Klientów korespondencję handlową i marketingową wyłącznie na podstawie odrębnej zgody wyrażonej poprzez zapisanie się na Newsletter/Newsletter VIP.
O aukcji


FAQ
O sprzedawcy
Antykwariat Sobieski
Kontakt
ANTYKWARIAT SOBIESKI
room
Pułaskiego 31 / 3
62-800 Kalisz
phone
+48609772993
keyboard_arrow_up